Drets de les persones migrants

Llei d’estrangeria i l’empadronament, vulneren drets

L’estat espanyol té una llei d’estrangeria racista i masclista que deixa sense drets a milers de persones que viuen a Catalunya.  La manca de “papers” exclou de protecció legal, accés a drets i serveis essencials com la sanitat i l’habitatge. Són milers de persones vivint en situació de vulnerabilitat constant on l’ explotació laboral , l’explotació sexual i la trata hi estan presents.

118.760 persones es troben en situació d’ irregularitat administrativa, sense drets: famílies, menors, dones que arriben a Catalunya  per reagrupament familiar i es queden soles, persones refugiades a qui deneguen el dret d’asil… 118.760 persones obligades a malviure fins a poder complir els requisits pels tràmits de regularització (la llei exigeix una estada de tres anys d’arrelament provat i un contracte laboral d’un any a jornada completa).  L’estat espanyol té un procés d’homologació d’estudis costós i llarg i que també genera desigualtat i exclusió.

Municipalisme.  Hi ha municipis incompleixen l’obligació legal d’empadronar totes les persones que viuen en un municipi, independentment de si hi tenen residència legal. Aquest incompliment impedeix el dret a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del CatSalut a de les persones empadronades en qualsevol municipi de Catalunya que acreditin que no tenen accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d’una altra entitat diferent del Servei Català de la Salut.  No empadronar també provoca que no compleixin els requisits exigits per als processos de sol·licituds d’habitatge en situacions d’emergències econòmiques i socials.

Dades: Idescat, 2020