LA REVOLTA PELS DRETS

DECLARACIÓ

Veiem amb preocupació la constant vulneració de drets fonamentals que pateix la societat catalana i que posa en risc la vida digna de les persones.

La pandèmia sanitària ha deixat al descobert la fragilitat dels drets reconeguts a tot l’ordenament jurídic. Els drets econòmics-socials-culturals estan en perill. La protecció social actual és insuficient per les necessitats bàsiques de la immensa majoria de la població del país afectada per l’aturada forçosa de l’activitat per la covid19. Les mesures no contemplen els esforços de l’aturada de petites i mitjanes empreses, professionals de tots els sectors, també de mercats informals, ni els esforços de la població d’ocupacions essencials ni el sosteniment de la vida en situacions de precarització, aïllament i confinament obligat, ni les pèrdues personals en sol·litud. Les mesures que arriben són ridícules, mal gestionades i reactives i generen destrucció de milers de llocs de treball, més desigualtat i pobresa.

Altrament, les persecucions polítiques continuen i vulneren drets fonamentals. El dret a la protesta, la llibertat d’expressió, de càtedra, de pensament, de reunió, de manifestació tampoc estan garantits. Som un país amb presos i preses polítiques, i centenars de persones encausades aquí i a l’exili per exercir i defensar el dret a l’autodeterminació. I tenim expedients oberts i sentències judicials per exercir el dret de vaga.

Aquesta realitat és incompatible amb els valors de la República catalana i els drets garantits per la mateixa, recollits la Declaració d’Independència de Catalunya, 27 octubre 2017, i la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República, 8 de setembre de 2017, i l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 19 de juliol de 2006. Sense oblidar els drets reconeguts per la constitució española i a pactes i declaracions internacionals, que la República catalana fa seus, a l’espera de disposar de constitució pròpia i poder ratificar els tractats internacionals.

Tot Estat que es defineix com “estat social i democràtic de dret” o “estat de dret, democràtic i social” té el deure garantir la defensa i protecció dels drets i les llibertats que la ciutadania té reconeguts. Si l’Estat és incapaç, perd la seva legitimitat democràtica.

Emplacem a les autoritats del país a tots nivells (local, nacional) a donar màxima prioritat a fer efectius els drets declarats, a garantir-ne plenament el gaudi, a eliminar qualsevol element o situació que impedeixi l’accés als drets i a denunciar tot incompliment i vulneració de drets sobre la que no en tingui competències per revertir-la.

Denunciem l’espoli fiscal que pateix Catalunya, any rere any. Denunciem la manca de governança que patim la ciutadania. Denunciem totes les mancances que impedeixen
l’activació de les disposicions necessàries per a l’exercici dels drets. Denunciem la protecció d’estaments judicials, econòmics, religiosos i de cossos de seguretat i policials, que amb impunitat, impedeixen l’exercici dels drets, els utilitzen com a moneda de canvi per sotmetre persones o fins i tot els neguen.

Els drets humans no haurien de ser eines polítiques. Els drets són capacitats incondicionals a la condició humana, i per tant, ineludibles, universals, absoluts. No es poden substituir ni
regular en funció d’una o altra ideologia que temporalment controli el poder d’un Estat. Viure en democràcia exigeix el reconeixement dels drets individuals i col·lectius. És un deure de tot estat democràtic respectar i protegir una societat igualitària en llibertat.

Convidem a tots les persones a activar-se en una resistència activa pels drets humans, tots, econòmics, civils, polítics, socials, culturals, ambientals, democràtics i a fer front comú per
aturar la pèrdua de drets i el no reconeixement dels drets a tothom. Les violacions dels drets humans no poden ser acceptables. El món canvia, els Estats s’adapten a les
transformacions socials i s’actualitzen els drets per enfortir-los i donar cobertura a noves necessitats emergents o evitar-ne vulneracions.

Com part d’aquesta societat, és responsabilitat nostra exigir al poders públics les modificacions legislatives necessàries que facin efectius els drets per a tothom i donin compliment de les obligacions democràtiques que tenen vers la ciutadania. Tenim totes les possibilitats per construir dia a dia una xarxa de país per a la defensa col·lectiva de tots els drets, garantia de viure lliures i en llibertat.


Drets col·lectius i individuals, de les persones, dels animals, de la terra, dels pobles. Els drets es defensen sempre, tots i per a tothom. Els drets no són simbòlics, són reals i cal reivindicar-los i exercir-los. Fem possible la república catalana radicalment democràtica, sobirana, igualitària, inclusiva, justa, participativa, paritària, plural, solidària i garantista amb tothom i el nostre entorn.

La independència es prepara i es fa efectiva. I l’Assemblea aposta clarament per preparar-la i fer-la efectiva. Fem camí cap a la República de Dret, democràtica i social. La República de
la gent. Ens cal el dret a la nació lliure, on tots aquests drets podran ser efectius per a tothom. Suma’t a la revolta pels drets!

Declaració Grup promotor de la Taula Social de l’Assemblea Nacional Catalana
18 de gener 2021