Dret a la Renda Bàsica Universal

Com afrontem la precarització creixent de les vides de la majoria d ela població catalana? L’emergència social i la Renda Bàsica Universal

La Renda Bàsica Universal és una mesura que porta molts anys treballant-se arreu del món com a proposta per eradicar la pobresa i viure en llibertat. Aquesta proposta també ha arribat a la Taula Social!

Des de l’espai de la Taula Social pretenem divulgar la proposta de la Renda Bàsica Universal com a instrument per fer efectiu el dret a l’existència, un dret reconegut a la República Catalana.

23 JULIOL 2022 Declaració de suport a la RBU, alternativa a la crisi social i un element fonamental de la República Catalana.

Fent camí fins la Taula Social. La sectorial Dones ANC és l’Assemblea Base que ha treballat la proposta de la Renda Bàsica Universal com un instrument viable i necessari de la República catalana que volem fer efectiva. Mentrestant hi arribem, una RBU tindria un gran impacte en la millora de les condicions de vida de les dones que pateixen violències masclistes, en les jubilades i vídues amb pensions minses o sense pensió pròpia, en les dones amb criatures petites i persones a càrrec, que no poden mantenir un treball a jornada complerta amb salari digne, les dones refugiades i les sol·licitants d’ asil que necessiten una acollida digna.

El 2020 la Renda Bàsica centra el Manifest 8 de març de Dones ANC “LES VIDES AL CENTRE. Davant l’emergència social i nacional, República Feminista” i l’acte amb treballadores de les cures. La sectorial proposa a la Taula Social fer seguiment de la Jornada sobre la Renda Bàsica Universal a l’Ateneu Popular de 9 Barris (gener 2021). Dones ANC organitza l’acte del 8 de març 2021 “Les vides al centre: Renda Bàsica Universal “ i incorpora la RBU al manifest de la Diada 2011 El dret a viure lliures de violències, el dret a ser independents.

A la Taula Social s’obre el grup de treball sobre el dret a l’existència en condicions dignes. Amb la covid19, els EROS i IMV deixen molta gent enrere, també a les treballadores de les cures, la majoria  treballadores en el mercat no formal. La pèrdua de llocs de treball fa més evident que per a molta gent és impossible “guanyar-te la vida” amb treball remunerat i cal trobar la manera de garantir el dret a l’existència garantint que tothom tingui ingressos per cobrir les necessitats bàsiques cobertes.

Pretenem que la Renda Bàsica Universal sigui un eix del II Fòrum de la Taula Social (estiu 2022). Veiem que amb la represa de la pandèmia s’està configurant un canvi de paradigma a molts nivells i els drets surten malparats. No només per la destrucció de llocs de treball, també la digitalització generalitzada generant bretxa digital que accentua la burocratització dels serveis públics, la contínua mercantilització dels serveis públics i la crisi habitacional, etc. Cal repensar i la proposta de la RBU és una peça del país lliure que volem aconseguir: la República catalana on tothom hi visquem sentint-nos lliures.

Aquest contingut forma part del document que vam portar a la reunió amb l’Equip de l’Oficina del Pla Pilot de la Renda Bàsica a Catalunya, 27 abril 2022.

Vídeo acte 2021: Acte en motiu del 8 de març de 2021 organitzat per DONES ANC Les vides al centre: Renda Bàsica Universal
https://www.youtube.com/watch?v=GUya38ZqVCA amb Carme Porta i Daniel Raventós.