Drets de les persones en situació de dependència

Pel dret a viure una vida en condicions dignes fins el final de la nostra vida!

La Revolta pels drets…. Per a les persones dependents per a qualsevol causa i edat.  En suport a les mobilitzacions i reivindicacions per unes residències dignes: http://taulasocial.cat/wp-content/uploads/2022/07/full-residenciesv.pdf

Treballant pel respecte dels drets de les persones en situació de dependència…

Incompliment llei de dependència, infrafinançament llei de dependència i serveis públics retallats i privatitzats, vulneren drets

Podem trobar-nos en situacions de dependència en qualsevol moment de la nostra vida, de manera sobtada, des del naixement, en arribar a certa edat en que ens comencen a fallar certes capacitats, sigui com sigui, tenim tots els drets!

Llei de dependència, llei 12/2007.

Llei que reconeix el dret a la promoció de l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència. Garantint el dret  a través de la creació del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la dependència que contempla un seguit de prestacions econòmiques i de serveis.

Des que va entrar en vigor el 2007 es repeteix  l’incompliment de les obligacions de l’Estat: La llei preveu que el finançament públic del servei sigui paritari entre els dos governs, però l’Estat mai ha satisfet el 50% que li pertoca.  A més el 2013 el govern del PP va aplicar les mesures d’austeritat de l’UE retallant la partida  destinada a les cuidadores familiars, cuidadores i cuidadors no professionals.

A Catalunya les persones que cuiden familiars són majoritàriament dones. És un model estès a casa nostra,  seguint el model dels països del nord d’Europa. Però els treballs de cura no estan reconeguts ni hi ha facilitats per poder cuidar a casa atenen totes les necessitats de les persones cuidades ni els reconeixements necessaris per a les cuidadores que eliminin l’impacte negatiu de cuidar familiars en la vida laboral, cotitzacions seguretat social, pensions, i les dificultats en les dones per conciliar cures i feina.

2015: Generalitat 82% – Estat 18%. 2017: Generalitat 84,3% – Estat 15,7%. 2018: el govern català va destinar 966 milions d’euros per a dependència. L’Estat, en canvi, va transferir 188 milions d’euros, això és el 16% del total. En els darrers 10 anys, l’Estat -tot tenint en compte que s’hauria de fer càrrec del 50% del cost – ha deixat d’aportar més de 5.700 milions d’euros.  Font dades:  El Temps 

Les residències.

Les persones dependents que viuen en centres residencials són ciutadanes amb tots els drets. L’actual sistema residencial permet en molts casos la vulneració de l’exercici d’aquells drets, impedint el desenvolupament d’una vida personal i social digna i l’ús de recursos públics per a beneficis privats.

La Taula Social acompanya i promou les accions internes i externes per a un nou model residencial, amb la participació activa dels destinataris i llurs famílies i organitzacions, sota criteris de gestió i servei públics.

Donem suport a les mobilitzacions socials que exigeixen que  s’implentin les 58 resolucions del Parlament de Catalunya aprovades el juliol 2020.

Hem signat: CARTA presentada per Coordinadora de Familiars 5+1 al Parlament de Catalunya, febrer 2022