Materials

Posem a disposició de totes les Assemblees Base els PDFS dels continguts que anem generant.  A l’apartat La Revolta pels Drets tenim el desplegable dels drets amb més continguts.

Altres materials de suport: Rollups, banderola, domàs, xapes. Correu taulasocial@assemblea.cat

Parlem de….

La Taula Social (Díptic)

L’emergència social i l’emergència nacional van de la mà: La revolta pels drets (Declaració)

Davant l’emergència social, una Renda Bàsica Universal (Declaració)

Persones en situació de dependència i la situació de les Residències a Catalunya (Díptic)

Davant l’emergència climàtica, Fem Comunitats energètiques (Díptic i full)

Guia el poder de l’energia a mans de la gent  (Traducció al català d ela Guia Europea)

Plana campanya